privacy website Berloni Bagno van Vos Badkamers BV - Berloni Bagno

Ga naar de inhoud

privacy website Berloni Bagno van Vos Badkamers BV

PRIVACY
Deze website is van Vos Badkamers BV

Vestigingsadres Vos Badkamers BV: iepenlaan 14 a, 1406 PV, Bussum
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Vos Badkamers BV: 86050095
BTW-nummer Vos Badkamers BV: NL8638.45.010.B.01
 
Postadres is gelijk aan vestigingsadres.

Privacy bij Vos Badkamers BV

Vos Badkamers BV waardeert het vertrouwen dat u als klant in ons stelt. Wij respecteren dan ook uw privacy als gebruiker van onze website. We gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens die u ons geeft en handelen daarbij volgens de wettelijke regels en voorschriften. Als u een bestelling doet bij één van de websites van Vos Badkamers BV vragen wij uw naam, e-mailadres, het bezorgadres en uw betaalgegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken. Persoonsgegevens die u ons geeft, nemen we voor waar aan. Als uw persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, kunnen alle verplichtingen die wij met u zijn aangegaan, vervallen.

Vos Badkamers BV verstrekt uw gegevens niet aan derden

Vos Badkamers BV geeft uw persoonlijke gegevens niet aan andere partijen. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Wet persoonsregistraties, wordt door Vos Badkamers BV nageleefd. Bovendien zijn zowel onze medewerkers als de door ons ingeschakelde derden verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Voor alle andere doeleinden gebruiken wij uw gegevens alleen als wij uw toestemming daarvoor hebben.
Vos Badkamers BV gebruikt en bewaard uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw bestelling om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Vos Badkamers BV gebruikt opgeslagen informatie om u te informeren over uw bestelling. Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag dan geeft u ons uw naam, adres en e-mailadres door, deze gegevens gebruiken we alleen voor de desbetreffende actie of prijsvraag, om eventuele prijswinnaars bekend te maken en om de reactie op dit soort marketingacties te meten.  

Extra veiligheid voor uw persoonlijke gegevens

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wanneer u een bestelling plaatst en uw gegevens invoert, bewaren wij deze gegevens op door beschermde servers. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn uw gegevens over te maken naar servers van Vos Badkamers BV gerelateerde ondernemingen of zorgdragende derden. Uw gegevens worden echter altijd vertrouwelijk behandeld en beschermd.

Cookies

Op alle websites van Vos Badkamers BV maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die uw browser opslaat. Cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om uw inlognaam en instellingen te onthouden. Dankzij cookies kan Vos Badkamers BV u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Ook hebben we zo beter inzicht in wat u zoekt op onze site, zodat we daar onze diensten en assortiment op kunnen aanpassen.

© Copyright Vos Badkamers BV

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden aan Vos Badkamers BV. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Vos Badkamers BV worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt in enige vorm of  enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.
 
Terug naar de inhoud